PostHeaderIcon MỰC KHÔ CHẾ BIẾN

* MỰC KHÔ CHẾ BIẾN :

1/ Mực khô tẩm gia vị :

2/ Mực xé tẩm gia vị :