PostHeaderIcon MỰC - BẠCH TUỘC NGUYÊN CON

* MỰC - BẠCH TUỘC NGUYÊN CON

1/ Mực ống - Mực lửa đông IQF :

     

2/ Bạch tuộc :